Vragen voor week 47, inclusief uitwerkingen
3.19
In deze schakeling pakken we de spanning af over de condensator. We hebben dan een filter van het type

A
laagdoorlaat

B
hoogdoorlaat

C
banddoorlaat

D
bandsper

De condensator sluit hoge frequenties kort, dan is de reactantie van de condensator veel kleiner dan weerstandswaarde van de weerstand. Bij lage frequenties is de reactantie van de condensator hoog en staat het grootste deel van de spanning dus over de condensator. Het is dus een laagdoorlaatfilter. Antwoord A is juist

3.20
In deze schakeling pakken we de spanning af over de condensator. We hebben dan een filter van het type

A
laagdoorlaat

B
hoogdoorlaat

C
banddoorlaat

D
bandsper

Bij hoge frequenties heeft de spoel een hele hoge reactantie en de condensator een hele lage, er komt dan vrijwel geen signaal door. Bij lage frequenties is het net andersom: de spoel heeft dan een lage reactantie en de condensator een hele hoge. De spanning wordt dan vrijwel ongehinderd doorgelaten. Het is dus een laagdoorlaatfilter. Antwoord A is juist

3.21
Welke van vier rechts getekende schakelingen is bruikbaar als hoogdoorlaatfilter 

A
schakeling A

B
schakeling B

C
schakeling C

D
schakeling D

Bij de schakelingen A en B sperren de spoelen bij hoge frequenties en sluiten de condensatoren het signaal kort, A en B zijn dus niet goed. Schakeling D verzwakt alle frequenties even sterk, dus die is het ook niet. In schakeling C laten de condensatoren de hoge frequenties goed door en worden de lage frequenties tegen gehouden door de condensatoren en kortgesloten door de spoel. C is dus het goede antwoord

3.22
Welke van vier  getekende schakelingen (zie vraag 3.21) is bruikbaar als frequentie-onafhankelijke verzwakker

A
schakeling A

B
schakeling B

C
schakeling C

D
schakeling D

In schakeling D zitten geen frequentie-afhankelijke onderdelen (geen spoelen of condensatoren), maar alleen weerstanden. Deze schakeling verzwakt alle frequenties even sterk. Antwoord D is dus juist

3.23
Van een parallel LC kring wordt Z bij verschillende frequenties gemeten. Het resultaat staat in de grafiek De kwaliteitsfactor van deze kring is ongeveer

A
5

B
100

C
300

D
500

De resonantiefrequentie is ongeveer 503, het –3 dB niveau ligt hier op Op hoogte 71 is de breedte van de grafiek ongeveer 1,5 en dus is de kwaliteitsfactor d.w.z. ongeveer 300. Antwoord C is juist

Terug naar homepage