Vragen voor week 1, inclusief antwoorden en uitwerkingen
3.45
Een diodedetector wordt gebruikt voor detectie van

A
AM

B
CW

C
FM

D
SSB

Juiste antwoord: Een diodedetector wordt gebruikt voor de detectie van AM signalen. Antwoord A is goed

3.46
Voor het detecteren van een FM signalen gebruiken we soms 

A
een diodedetector

B
een productdetector

C
een radardetector

D
flankdetectie

Juiste antwoord: Een diodedetector is bedoeld voor AM , een productdetector voor SSB. Flankdetectie gebruiken we als we een FM willen ontvangen met een AM ontvanger: iets naast de frequentie af te stemmen, op een flank van het MF filter, wordt de FM omgezet in AM die vervolgens gedetecteerd wordt. Antwoord D is goed

3.47
Een BFO gebruiken we bij de detectie van

A
AM

B
CW

C
FM

D
LF

Juiste antwoord: Bij AM en FM is geen hulpdraaggolf nodig , LF hoeft niet meer detecteerd te worden. Een BFO met productdetector wordt gebruikt bij CW en SSB. Antwoord B is juist.

3.48
Een Forster Seeley detector gebruiken we bij de detectie van 

A
AM

B
CW

C
FM

D
SSB

Juiste antwoord: Voor AM wordt een diodedetector gebruikt, voor CW en SSB een productdetector met BFO en voor FM een FM-discriminator of een Foster-Seeley detector of een fazelus detector

3.49
Peter zegt: “bij een Foster-Seeley detector staan alle kringen op dezelfde frequentie afgestemd”. Petrousjka zegt: “bij een FM discriminator staan alle kringen op dezelfde frequentie afgestemd” Wie heeft gelijk  

A
Peter

B
Petrousjka

C
allebei

D
geen van beiden

Juiste antwoord: Bij een FM discriminator staan de twee kringen waar de diodes op aangesloten zijn niet op dezelfde frequentie. Bij de Foster Seeley schakeling staan alle kringen op dezelfde frequentie. Antwoord A is goed

3.50
We luisteren naar een SSB signaal op 14150 kHz . De midenfrequentie van de ontvanger is 500 kHz. De BFO staat op circa 

A
500 kHz

B
13650 kHz

C
14650 kHz

D
15150 kHz

Juiste antwoord: De BFO staat altijd op een frequentie in de buurt van de middenfrequentie: Als er een USB signaal uit de MF komt, staat de BFO iets onder de frequentiedoorlaat van de middenfrequentie, want daar zat oorspronkelijk de draaggolf voordat die er in de zender uitgehaald werd. Antwoord A is goed

3.51
Een ontvanger verloopt 500 Hz. Dit valt vooral op bij 

A
AM

B
FM

C
CW

D
CW en SSB

Juiste antwoord: Zolang het signaal binnen de doorlaatkromme van de middenfrequentfilters blijft merk je bij AM en FM niet veel verschil. Bij CW verschuift de toonhoogte van het LF signaal, dat is fuidelijk hoorbaar. Bij SSB wordt het LF ook in frequentie opgeschoven en klinkt de stem van het tegenstation sterk vervormd. Antwoord D is goed.


Terug naar homepage