Vragen voor week 3, inclusief antwoorden en uitwerkingen
3.59
De volgende schakeling is een fazelus oscillator bedoeld om met een kristal van 9 MHz een frequentie van 144 MHz om te wekken.

De VCO zit hier in

A
vakje A

B
vakje B

C
vakje C

D
vakje D

E
vakje E

Juiste antwoord: De signaaluitgang van de PLL zit bij de VCO , hier bij vakje B . Antwoord B is dus juist


3.60
De fasevergelijker zit in de schakeling van vraag 3.59 in

A
vakje A

B
vakje B

C
vakje C

D
vakje D

E
vakje E

Juiste antwoord: Bij de fasevergelijker gaan twee signalen naar binnen (de twee signalen waarvan de fase vergeleken moet worden) en er komt één signaal uit: blok D in de schakeling.: Antwoord D is goed


3.61
In de schakeling van vraag 3.59 staat de deler ingesteld op deeltal:

A
9

B
16

C
135

D
144

 Juiste antwoord: De fasevergelijker krijgt vanuit de kristaloscillator een signaal van 9 MHz aangeboden. De faselus zorgt er voor dat de frequenties aan de twee ingangen van de fasevergelijker gelijk zijn. Uit de deler (vakje C) komt dus ook 9 MHz. Aan de ingang van de deler staat 144 MHz. De deler deelt dus door Antwoord B is goed

3.62
Als in de schakeling van vraag 3.59 de kristalfrequentie 0,1 kHz verloopt, dan verloopt de uitgangsfrequentie:

A
0,1 kHz

B
0,9 kHz

C
1,0 kHz

D
1,6 kHz

Juiste antwoord: Het uitgangssignaal het frequentie (144 Mhz) die steeds 16 maal zo groot is als de kristalfrequentie (9 MHz) (zie ook de uitleg van vraag 3.61). Als de frequentie van het kristal 0,1 kHz verandert, verandert de uitgangsfrequentie 16 * 0,1 = 1,6 kHz. Dus antwoord D is goed.

3.63
In de schakeling van vraag 3.59 zit in vakje E

A
de eindtrap

B
de kristaloscillator

C
het laagdoorlaatfilter

D
het VFO

Juiste antwoord: De fasevergelijker vergelijkt het signaal uit de deler (D) met het signaal van de kristaloscillator. Die moet dus in E zitten


3.64
In de schakeling van vraag 3.59 zit in vakje A

A
de antenne

B
de kristalocillator

C
het laagdoorlaatfilter

D
het VFO

Juiste antwoord: Het signaal uit de fasevergelijker gaat door een laagdoorlaat filter naar de ingang van de VCO. In vakje A moet dus de VCO zitten. Antwoord A is juist

Terug naar homepage