Hoofdpijn AlgemeenHoofdpijn als ziekte?

Vele honderdduizenden mensen lijden chronisch aan migraine, spierspanningshoofdpijn of aan beide. Andere vormen van ernstige hoofdpijn zijn clusterhoofdpijn, aangezichtspijn en medicijnafhankelijke hoofdpijn.
Over hoofdpijn bestaat veel onzekerheid en menig misverstand. Vooral de betekenis van chronische hoofdpijn wordt sterk onderschat. Niet alleen door de directe omgeving, zoals familie en collega's, maar ook door hulpverleners in de gezondheidszorg. De behandeling laat vaak te wensen over. Ook al is de ziekte nog niet te genezen, soms wordt door louter onbegrip niet eens een behandeling gegeven.


Oorzaken en gevolgen

De precieze oorzaak van migraine en aanverwante hoofdpijn is niet bekend. We weten dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt en bij vrouwen soms de menstruele cyclus. Dat verklaart waarschijnlijk ten dele het vaker voorkomen van hoofdpijn bij vrouwen dan bij mannen. Ook stress en spanning kunnen een aanval uitlokken; een psychische aandoening is migraine echter niet. In alle lagen van de bevolking, in alle beroepen en op alle leeftijden komt het voor. Ook bij kinderen.

De gevolgen zijn merkbaar in het gezin, op school en op het werk. Veel levensvreugde gaat verloren, relaties en vriendschappen lijden eronder. Afspraken kunnen niet worden nagekomen. Aan sociale of sportieve activiteiten kan opeens niet worden deelgenomen. Onbegrip en soms sociaal isolement kunnen het gevolg zijn. Een maatschappelijke consequentie is het aanzienlijke verlies aan arbeidsuren. Om dit te voorkomen worden vaak veel medicijnen gebruikt, wat kan leiden tot medicijnafhankelijke hoofdpijn.


Migraine

De bekendste vorm van hoofdpijn is migraine. Ze treedt in aanvallen op, die enkele uren tot soms dagen kunnen duren. De pijn is hevig, zit meestal aan één kant van het hoofd en gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken. Tijdens een aanval is men niet of nauwelijks in staat om te functioneren; veel patiënten zijn overgevoelig voor licht en geluid. Soms gaat aan de hoofdpijn een waarschuwing vooraf, zoals het zien van schitteringen of donkere vlekken (=migraine met aura). Deze verschijnselen duren meestal maar kort. Ook kunnen in het lichaam tintelingen optreden of valt het spreken moeilijk. Gaat de aanval gepaard met gevoelsuitval aan één zijde van het lichaam dan spreken we van migraine accompagnée.


Spierspanningshoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn komt het meeste voor. De pijn is echter heel anders. Men ervaart het als een doffe pijn: "alsof er een strakke band om het hoofd zit". De nek is vaak stijf en gespannen. Spierspanningshoofdpijn treedt niet op in aanvallen, maar is langdurig aanwezig: weken, maanden en soms jaren achtereen. Als het zo lang aanhoudt, kan depressiviteit het gevolg zijn. Meer rust nemen of minder werken hebben beide geen invloed op de intensiteit van de pijn.


Gemengde hoofdpijn

Soms worden de periodes tussen de migraineaanvallen opgevuld met spierspanningshoofdpijn. De afwisseling van deze beide vormen wordt gemengde hoofdpijn genoemd. Na een migraine-aanval volgt spierspanningshoofdpijn, hetgeen te gespannen spieren in de nek en schouders met zich mee brengt, wat vervolgens weer een uitlokkende factor is voor migraine.
Vooral als iemand aan beide vormen lijdt is het van belang het onderscheid goed te kunnen maken, aangezien de behandelingen sterk verschillen.


Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door aanvallen die zich in groepen (clusters) voordoen. De duur van de periodes, waarin de aanvallen optreden, varieert van een paar weken tot enkele maanden. De aanval op zich kan enkele minuten tot een aantal uren duren.
De bijna ondraaglijke pijn ontstaat zeer plotseling (vaak tijdens de slaap) achter en rond het oog (eenzijdig), vaak traant het oog, de neus gaat lopen. De patiënt voelt een enorme bewegingsdrang. Tussen twee clusterperiodes kan een lange tijd verstrijken. Deze ziekte, ook wel bekend als syndroom van Horton, komt vooral bij mannen.


Aangezichtspijn

De meest voorkomende vorm is atypische aangezichtspijn. Het is een min of meer zeurende pijn, die aan één of beide kanten optreedt. Soms is de pijn langdurig en constant aanwezig, al dan niet vergezeld van pijnscheuten. Typische aangezichtspijn wordt ook trigeminusneuralgie genoemd en treedt op in zeer heftige pijnscheuten aan één kant van het gezicht. Beide vormen van aangezichtspijn kunnen worden uitgelokt door koude, tocht, aanraken van het gezicht of praten.

 


terug
Free counter and web stats