medicijnengebruik bij migraine-aanvallen

met dank aan Jeannette de Kort en Lidi Zeebregts (resp. oud-secretaris/ voorlichtster en -directeur van de voormalige vereniging van migrainepatiënten) voor hun bijdragen

Tijdens een migraine-aanval hebben de meeste patiënten last van misselijkheid en/of braken. Dit komt doordat de werking van maag en darmen verstoord is.
Om zo snel mogelijk van de aanval af te komen proberen de meeste patiënten die aanval af te breken (couperen) met behulp van medicijnen. Vaak (te)veel medicijnen als er geen verbetering in de migraine-aanval optreedt.

Heel veel patiënten vinden dat het gebruikte medicijn niet of niet voldoende werkt en klagen er over dat ze misselijk zijn en moeten blijven braken. Dit kan het gevolg zijn van verkeerd handelen om de migraine-aanval af te breken. Door de verstoorde maag-darmfunctie neemt het lichaam slecht medicijnen op.

De aller belangrijkste stap is dan ook: eerst een anti-misselijkheidsmiddel gebruiken waardoor maag en darmen rustiger worden. Dit middel wordt in zetpilvorm toegediend.
De meest gebruikte middelen zijn: Primperan en Motilium.
Bij een aantal patiënten kan door het gebruik van één van deze middelen de hoofdpijn al minder worden.

Een kwartier tot een half uur na inname neemt men het medicijn voor de hoofdpijn zelf. Dit is bij voorkeur een pijnstiller in hoge dosering zoals 1000 mg Paracetamol (eventueel in zetpilvorm) of aspirine.
Een combinatie van een middel tegen misselijkheid en een aspirine-achtige stof is Migrafin.

Gebruik Migrafin:
- een gemakkelijk oplosbaar poeder, d.w.z. dat u maar een heel klein beetje water (een klein borrelglaasje water is al voldoende) hoeft in te nemen
- deze inname is ook mogelijk als u misselijk bent omdat Migrafin ook snel de misselijkheid tegen gaat
- Migrafin geeft meer effect als u een tweede dosis neemt
- maximaal gebruik van Migrafin is 3 doses per dag.

Bijwerkingen:
slaperigheid, moeheid, duizeligheid en maagklachten.

Maagpatiënten, patiënten met verhoogde bloedingskansen, kinderen en patiënten met overgevoeligheid voor aspirine of anti-reumamiddelen moeten geen Migrafin gebruiken.


NSAID's

Heeft men bij bovengenoemde middelen niet voldoende resultaat dan kan overgestapt worden op NSAID's (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug) zoals: Ibuprofen, Naproxen, Indocid of Diclofenac.

TRIPTANEN

Is men over de werking van deze middelen ook niet tevreden, dan kan de arts triptanen voorschrijven:

Imigran tablet (50 of 100 mg)
Neusspray
Injectie

Naramig Tabletvorm

Zomig
Tabletvorm

Maxalt Tabletvorm
Smelttablet


Ze worden ook wel 5HT1-agonisten genoemd. De werking van deze middelen is praktisch hetzelfde omdat ze alle vier een triptanstof bevatten. Toch kan het zinvol zijn een andere triptan te proberen als de eerste niet helpt. Deze triptanen zijn actief in die gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de migraine-aanval.
Imigran is de meest en langst voorgeschreven triptan, vanaf 1991.

Gebruik van Imigran:
Tablet: 3x daags één tablet. Het duurt ongeveer 1/2 tot 1 uur eer het werkt. Als de hoofdpijn terugkomt kunt u een tweede en zo nodig, een derde tablet innemen (De tussentijd is twee uur).
Als de volgende dag de aanval terugkomt mag u weer de Imigrantablet gebruiken. Niet meer dan 3 in 24 uur en niet langer dan 3 dagen achtereen.
Als de eerste tablet niet werkt heeft het géén zin een tweede tablet te nemen. Voor de volgende aanval kunt u weer gewoon de Imigrantabletten gebruiken.

Bijwerkingen:
Soms een tintelend, een warm of een zwaar gevoel in verschillende delen van het lichaam.
Soms last van beklemdheid of een drukkend gevoel in verschillende delen van het lichaam.
Deze bijwerkingen kunnen hevig zijn, maar gaan gewoonlijk snel weer over.

Soms: opvliegers, duizeligheid, lage bloeddruk, zwakte, versnelde of vertraagde hartslag of hartkloppingen.
Gewoonlijk zijn deze bijwerkingen zwak tot matig en zijn snel weer over.

Als u last krijgt van één van deze klachten kunt u gewoon Imigran blijven gebruiken. Maar als u een beklemd of drukkend gevoel op de borst krijgt, moet u géén Imigran meer gebruiken en zo snel mogelijk contact met uw arts opnemen.

Als u andere klachten krijgt of de hierboven genoemde klachten gaan niet over dan moet u eerst met uw arts overleggen of u Imigran mag blijven gebruiken.

Neusspray: 2x daags één spray in één neusgat. Elke neusspray bevat 1 dosis Imigran. Na ongeveer 15 minuten gaat de spray aan het werk. Als de hoofdpijn terugkomt mag u weer een spray gebruiken, maar dan moet er tussen de eerste en de tweede spray minimaal een uur zitten.
Komt de hoofdpijn de volgende dag terug dan mag u weer 2 sprays in 24 uur gebruiken.

Als de eerste neusspray niet werkt
heeft het géén zin een tweede te nemen. Gebruik dan pijnstillers. Bij een volgende aanval kan men weer gewoon de neusspray gebruiken.

Bijwerkingen:
- De meest voorkomende bijwerking is, na het gebruik, de smaak. Lees daarom goed de bijsluiter.
- Irritatie of een brandend gevoel in de keel of een bloedneus.
- soms last van een tintelend, een warm of een zwaar gevoel in verschillende delen van het lichaam.
- soms last van een beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van het lichaam.
Bovengenoemde bijwerkingen kunnen hevig zijn, maar gaan gewoonlijk snel weer over.
- soms opvliegers, duizeligheid, lage bloeddruk, zwakte, versnelde of vertraagde hartslag of hartkloppingen.
Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk zwak tot matig en gaan snel weer over.

Als u last krijgt van één van bovengenoemde klachten, kunt u gewoon doorgaan met het gebruik van de neusspray.
Maar als u pijn of een drukkend gevoel op de borst krijgt, moet u geen Imigran meer gebruiken en uw arts hierover zo snel mogelijk inlichten.

Als u andere klachten krijgt of de hierboven genoemde klachten gaan niet over, dan kunt u beter eerst met uw arts overleggen of u door kunt gaan met het gebruik van Imigran.

Injectie: 2x daags één injectie. De werking begint praktisch meteen na toediening en past men zichzelf toe met een auto-injector. Het is aan te raden iemand bij u te hebben als u zich de eerste paar keren de injectie toedient. Dit vanwege de heftige reactie die kan plaats vinden. De injectie kan het best zittend of liggend toegediend worden.
Als de hoofdpijn terugkomt mag u weer een injectie gebruiken maar tussen de eerste en tweede injectie moet minimaal één uur tussen zitten.
Komt de hoofdpijn de volgende dag terug dan mag u weer 2 injecties in 24 uur hebben.
Doet de eerste injectie niets dan heeft het geen zin een tweede injectie te gebruiken voor diezelfde aanval. Probeer dan pijnstillers. Bij de volgende aanval kunt u weer gewoon injecties gebruiken.

Bijwerkingen:
- soms na toediening pijn op de plaats van de injectie
- soms last van een tintelend, een warm of een zwaar gevoel in verschillende delen van het lichaam
- soms last van beklemdheid of een drukkend gevoel in verschillende delen van het lichaam
- soms opvliegers, duizeligheid en zwakte.
Als u last krijgt van een van boven genoemde bijwerkingen, kunt u gewoon doorgaan met het gebruik van Imigran.

In het algemeen gaan de bijwerkingen snel weer over. Is dit niet het geval dan moet u eerst met uw arts overleggen of u door kunt gaan met het gebruik van Imigran.

Als u pijn of een beklemd of drukkend gevoel op de borst krijgt, dan moet u géén Imigran meer gebruiken en dit meteen aan uw arts meedelen.

N.B.
De volgende bijwerkingen zijn bij de patiëntenvereniging gemeld, maar er is nog geen causaal verband aangetoond:
- gewrichtsklachten
- blauwe plekken
- geheugenverlies.

29 Januari 2002: Tros Medisch

In 2001 kwamen bij enkele veel gebruikte medicijnen zeldzame maar ernstige bijwerkingen aan het licht.
Het bekende anti-migrainemiddel
Imigran blijkt een werking te (kunnen) hebben op bloedvaten in of bij de dikke darm; door het samenknijpen van bloedvaten dreigt een zuurstof tekort met een ernstige ontstekingsreactie tot gevolg.

Bron: Vademecum / Dr. F. Heule

Gebruik van Naramig:
Eén tablet van 2,5 mg per aanval.
Als de hoofdpijn terugkomt mag u vier uur na de eerste inname een tweede tablet innemen.
Binnen 24 uur niet meer dan 2 tabletten gebruiken.
Als de eerste tablet niet werkt heeft het geen zin een tweede tablet te nemen. Probeer het dan met pijnstillers.
Bij een volgende aanval kan weer gewoon Naramig gebruikt worden.

Bijwerkingen:
- soms een tintelend, een warm, een zwaar of een beklemd gevoel.
Deze klachten duren meestal maar kort maar kunnen soms wel hevig zijn. Ze kunnen overal in het lichaam optreden.
- soms een gevoel van helemaal ziek zijn, vermoeidheid, misselijkheid en braken (dit kan ook van de aanval zelf zijn).
- soms verhoging van de bloeddruk, versnelde of vertraagde hartslag, hartkloppingen en problemen met zien.

Als de hierboven genoemde klachten niet overgaan of u krijgt andere klachten, dan moet u eerst met uw behandelend arts overleggen of u door kunt gaan met Naramig.

Gebruik van Zomig:
Eén tablet ( 2,5 mg) op het moment dat u voelt dat de migraine begint
De tablet heel doorslikken met wat water
Als de migraine na 2 uur nog niet verdwenen is, mag u een nieuwe tablet nemen
Als de migraine binnen 24 uur terugkomt mag u een nieuwe tablet nemen
U mag niet meer dan 2 tabletten binnen 24 uur gebruiken

Bijwerkingen kunnen zijn:
- misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, warm of slap gevoel, droge mond, jeuk of kriebelingen, verstoring van het gevoel
- zwaar gevoel, gevoel van benauwdheid of druk in de keel, kaak, nek, borst, armen of benen
- versnelde hartslag, hartkloppingen, spierpijn, tintelend gevoel in de vingers en/of tenen, moeilijkheden met slikken
Deze bijwerkingen zijn meestal licht van aard en verdwijnen na korte tijd.

Als u vermoedt dat u last heeft van één of meerdere hierboven genoemde bijwerkingen of van andere bijwerkingen die hier niet genoemd worden, moet u contact opnemen met uw arts om te kijken of u met Zomig door kunt gaan.

Gebruik van Maxalt: (smelt)tabletten van 10 mg of 5 mg.
De smelttablet is bestemd voor patiënten die vaak last hebben van braken.
- Eén tablet (10 mg) als de aanval begint.
- Als de migraine binnen 24 uur terugkomt mag u nog één dosis Maxalt innemen
- Tussen de eerste en de tweede dosis moet minimaal 2 uur zitten
- Per 24 uur niet meer dan 3 tabletten (10 mg) gebruiken
- Als er na inname van de eerste tablet geen verbetering optreedt, heeft het geen zin nog een tweede tablet te nemen
- Bij een nieuwe aanval kunt u weer Maxalt gebruiken

Een tablet van 5 mg moet gebruikt worden als:
U propranolol (Inderal) gebruikt
U last hebt van lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis
U last hebt van lichte tot matige leverfunctiestoornis

De verpakking van de "Maxalt Smelt" smelttabletten moet met droge handen geopend worden.
De smelttablet moet op de tong gelegd worden. De tablet lost vanzelf op in het speeksel dat u doorslikt.

Bijwerkingen:
Meest voorkomend: duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid.

Minder vaak voorkomend: maagstoornis of maagpijn, diarree, pijn op de borst, plaatselijk gevoel van zwakte of beklemming, nekpijn, stijfheid, spierzwakte, dorst, droge mond, keel klachten, tintelend gevoel, kortdurende roodheid in het gezicht, opvliegers, snelle hartslag, slapeloosheid, gestoorde coördinatie van de bewegingen, moeite met oriëntatie, nervositeit, minder scherp van geest, trillen, moeilijk ademen, transpireren, jeuk of wazig zien.

Er zijn sporadische meldingen van flauwvallen of hoge bloeddruk.

Als u één of meer van de hierboven genoemde of andere symptomen krijgt, moet u dit zo snel mogelijk bij uw arts melden.

Symptomen die op een allergische reactie lijken (jeuk, uitslag) moet u ook zo snel mogelijk melden bij uw arts.

Waarschuwingen

Enkele profylactisch middelen zijn:

- Propanolol (Inderal);
- Metropolol;
- Selokeen;
- Pizotifen (Sandomigran);
- Depakine;
- Amytryptiline;
- Deseril
- Clonidine (Dixarit)


Ergotamine
- Ercycof
- Cafergot

Patiënten die minder dan één maal per twee maanden een aanval hebben kunnen eventueel ergotamine (blijven) gebruiken als ze daar veel baat bij hebben.
De aanval moet dan wel in één dag verdwenen zijn en de volgende dag niet terugkomen omdat men anders de toegestane hoeveelheid overschrijdt.Uit de dagbladen

Waarschuwing: Kruid vermindert werking medicijnen.
(De fytotherapeutische middelen Miginal en Migura Caps bevatten o.a. sint-janskruid).

Den Haag - Het gebruik van sint-janskruid of van preparaten met dit kruid erin, kan de werking van medicijnen verminderen. Dat kan onder meer het geval zijn bij bepaalde hiv-remmers, antistollingsmiddelen, maar ook de anticonceptiepil. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken raadt het ministerie van volksgezondheid mensen af om sint-janskruid te nemen als zij ook geneesmiddelen gebruiken. Naar schatting 100 000 mensen gebruiken het kruid of een preparaat ervan.

terug