HOOFD
ZAKEN

 In Memoriam
Lidi Zeebregts

0p 12 februari jongstleden hebben we diep geschokt en ontroerd afscheid genomen van Lidi Zeebregts. Lidi overleed op 7 februari aan een jarenlange, slopende ziekte, waartegen zij tot de laatste dag van haar leven strijd heeft geleverd.

Lidi heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging, die in 1981 werd opgericht. In 1984 werd zij contactpersoon voor de regio's Nijmegen/Arnhem en zij bleef dit tot 1989. Vanwege de groei van de vereniging en daardoor ook van het werk werd zij in 1988 de rechterhand van de toenmalige secretaris mevrouw Carla Nugteren. Lidi nam toen al het secretariaatswerk over. Dit hield niet alleen alle af te werken correspondentie in maar ook al het bureauwerk, zoals het bijhouden van de ledenadministratie, het toesturen van aangevraagde informatie, het notuleren van vergaderingen, het afhandelen van door het Hoofdbestuur gelegde contacten met artsen, farmaceutische bedrijven, sponsors en andere patiëntenorganisaties. Zij werkte ook nauw samen met de redactie van Hoofdzaken. Zij voorzag de redactieleden van pakketten informatie, stapels brieven met vragen en reacties van lezers. Daarbij was zij ook nog drie ochtenden per week telefonisch bereikbaar. Ze reageerde dan op klachten, gaf informatie en beantwoordde vragen van leden en niet-leden. Zij was ook het aanspreekpunt voor de contactpersonen en voorzag ook hen van informatiemateriaal. Al die activiteiten vonden bij haar thuis plaats. Ze gaf zelfs een gedeelte van haar huis op voor kantoorruimte. Lidi ging er voor. Zij was een schaap met 5 poten en in de patiëntenwereld alom bekend en gerespecteerd. Ten slotte was ze ook nog migrainepatiënte.

De juridische strijd om de vergoeding van Imigran (1991-1996) heeft Lidi ontzettend veel papierwerk en telefoontjes bezorgd, maar nooit was haar iets teveel. Aanvragen voor medewerking aan radio- of tv-uitzendingen of het houden van een verhaal op een voorlichtingsbijeenkomst kwamen bij Lidi binnen en zij wist altijd geschikte leden daarvoor te vinden.

Ook de Landelijke Hoofdpijn Actie in maart 1999 bezorgde Lidi bergen werk, die zij allemaal heeft verzet.

In 1999 besloot het toenmalige hoofdbestuur vanwege de groei van de vereniging te gaan professionaliseren. Dit hield in dat er een officieel bureau of kantoor moest komen met betaalde administratieve krachten. Ook hiervoor heeft Lidi zich ingezet. Zij heeft het hoofdbestuur op de hoogte gebracht van de beschikbare locatie in Elst en meegewerkt aan het inrichten ervan tot kantoor. Lidi werd de eerste directeur. De moeilijkheden echter die de overstap van haar huiselijke kantoor naar het officiële bureau in Elst met zich meebracht, waren voor haar een grote, onverwachte teleurstelling en ze hebben haar veel verdriet gedaan.

In oktober 2000 is de arbeidsovereenkomst tussen Lidi en het hoofdbestuur ontbonden. Niet haar slopende ziekte was daarvan de oorzaak, maar de verstoorde arbeidsrelatie.

Hiervan heeft Lidi haar verdere leven veel verdriet gehad. Tijdens de uitvaartdienst wordt een door Lidi opgestelde tekst voorgelezen. Zij zegt daarin dat zij het gevoel had dat niet alleen haar gezondheid maar ook haar levenswerk is afgepakt.

Door de enorme inzet van Lidi is de vereniging groot geworden. De vereniging is haar daarvoor veel dank verschuldigd. Wij wensen haar echtgenoot Rob en de kinderen Sheila, Erik, Rens en Carin veel kracht en sterkte toe dit verlies te dragen.

lidi
Jeannette de Kort

 

Lidi, enkele jaren geleden,
zoals de meesten haar kenden,
in de kracht van haar leven

MIGRAINEPAGINA

Free counter and web stats