Mijn verhaal:

1. De eerste verschijnselen
2. Wat is een ependymoom?
3. Hoe verloopt de behandeling?
4. Wat zijn de vooruitzichten?
5. En toen werd het 2003...
6. Revalidatie, nieuwe woning en aangepaste auto
7. Alternatieve geneeswijze

Noor's Nieuwsbrief
Mijn fotoboeken

Werkstuk over ependymomen
voor de School voor Homeopathie:

1. Introductie
Noor
Historie
Werkwijze
Motivatie

2. Ependymomen
Definitie
Centrale kanaal

3. Interview

4. Neurologische aspecten
Uitvalsverschijnselen
Waarneming
Differentiaaldiagnose

5. Ontstaan en aard van een ependymoom

6. Therapie
Bloed-Hersenbarrière
Radiotherapie
Bijwerkingen

Nawoord
Geraadpleegde bronnen
Aanvulling