De Nederlandse Sabelpootkriel


Sabelpootkrielen met baard

De Nederlandse Sabelpootclub

De Nederlandse Sabelpootclub is een vereniging van liefhebbers met als doel: de instandhouding en de verbetering van het Nederlands Sabelpoot-krielhoen. Om dit doel te bereiken, wordt door de vereniging informatie over dit dwerghoen verstrekt in clubberichten, rasbrochure en op haar bijeenkomsten. Voorts organiseert de club jaarlijks een clubtentoonstelling en probeert zij het tentoonstellen van de sabelpootkriel verder te bevorderen door prijzen voor haar leden op vele landelijke tentoonstellingen uit te zetten.

De contributie van de vereniging bedraagt: fl. 10,- per jaar voor jeugdleden; fl. 20,- per jaar voor volwassenen. Eenmalig entreegeld: fl. 20,-, waarvoor men dan tevens de rasbrochure ontvangt. De bedragen als hierboven aangegeven gelden tevens per persoon, die deel uitmaakt van een combinatie. De contributie kan worden gestort op: Girorekening: 29.97.410 ten name van de penningmeester van de Nederlandse Sabelpootclub.

Om zich in te schrijven als lid of om wijzigingen in de ledenlijst te laten aanbrengen, dient men kontakt op te nemen met de secretaris van de Nederlandse Sabelpootclub.

Rasbrochures zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de penningmeester. Deze worden toegezonden na betaling op de bovengenoemde girorekening. De brochure kost fl. 10,- voor leden en fl. 15,- voor niet-leden.

Uw artikelen en andere bijdragen aan het clubblad kunt u zenden naar: J.J. Hageman, Ranonkelstraat 16, 6942 VZ DIDAM.

Secretaris Nederlandse Sabelpootclub:
M.F.P.
Bens 
Graafseweg 12
5831 AB  Boxmeer
Tel.: 0485-568128

 

Stuur een mailtje voor meer informatieTerug naar index


(c) 2000 RP